USS Servisler

USS Servisler, Ulusal Sağlık Sistemi tarafından (USS) toplanan verilerin saha tarafından doğrulanmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu çerçevede çeşitli başlıklar altında kullanıma sunulmuştur.

Sistem Rest tabanlı olarak geliştirilmiştir ve methodların yanında (Post, Get, ..) olarak kullanılan yöntemler belirtilmiştir.

Sonuç olarak iki farklı durum geçerlidir. Başarılı sonuçlar için "durum": 1 başarısız sonuçlar için ise "durum": 2 sonucu dönülmektedir.

Servis sonuçlarında dönen verilerden "" işareti içerisinde olan veriler string "" işareti içerisinde olmayan veriler integer tipindedir.

Ulaşım adresi : https://ussservis.saglik.gov.tr/api/

Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

 
static void Main(string[] args)
{
  System.Net.Http.HttpClient client = new System.Net.Http.HttpClient();
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  client.DefaultRequestHeaders.Add("KullaniciAdi", "123123");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("Sifre", "123123");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("UygulamaKodu", "123123");

  string healthcareProvider = "1234";
  string tarih = "yyyyMMdd";

  HttpResponseMessage messge = client.GetAsync("https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/TakipNoListeleme?healthcareProvider=" + healthcareProvider + "&tarih=" + tarih).Result;

  if (messge.IsSuccessStatusCode)
  {
    string result = messge.Content.ReadAsStringAsync().Result;
  }
}
              
            

Authentication

Yardımcı web servislerinin kullanılması için tüm metodlarla beraber HTTP Header içerisinde KullaniciAdi, Sifre ve UygulamaKodu parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Kullanici adi kullanılan servise göre Hastane kullanıcı adi veya hekim kimlik numarasıdır

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir. Sağlık Net şifresidir.

 • UygulamaKodu string

  Header içerisinde gönderilir. Sağlık Net uygulama kodudur.

Hatalar

Yardımcı web servislerden alınan hatalar sistemde belirli bir Id ile kayıt altına alınmakta ve dönüş yapılmaktadır. Bir hata ile karşılaşılması durumunda bu hata kodu ile iletişime geçilebilir.

 
 
{
  "error": {
    "Durum": 2,
    "Sonuc": "",
    "Mesaj": "Beklenmeyen bir hatayla karşılaşıldı. İlgili Hata kaydedilmiştir ve en kısa sürede incelenecektir. Hata no: 12345687"
  }
}

            

GetKisiyeAitAsiTakvimi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin Aşı Takvim bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetKisiyeAitAsiTakvimi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin aşı takvimini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "dogumtarihi": "2015-12-14T12:00:00",
   "dogumsirasi": null,
   "cinsiyet": 2,
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2017-03-28T00:00:00"
  },
  "asiTakvimi": [
   {
    "sysTakipNo": "123123123",
    "planlananIlkYapTarih": "2016-06-11T12:00:00",
    "planlananSonYapTarih": "2016-07-10T12:00:00",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "yapilmaTarihi": "2016-06-20T10:59:48",
    "toplamErtelemeSuresi": null,
    "asiDurumu": 1,
    "asiAdi": "HEP-B",
    "asiKodu": 8,
    "asininDozu": 3,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": "123321123",
    "planlananIlkYapTarih": "2016-06-11T12:00:00",
    "planlananSonYapTarih": "2016-07-10T12:00:00",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "yapilmaTarihi": "2016-06-20T11:11:15",
    "toplamErtelemeSuresi": null,
    "asiDurumu": 1,
    "asiAdi": "OPA",
    "asiKodu": 1,
    "asininDozu": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": null,
    "planlananIlkYapTarih": "2016-02-12T12:00:00",
    "planlananSonYapTarih": "2016-03-12T12:00:00",
    "hekimAdSoyad": null,
    "kurumAdi": null,
    "yapilmaTarihi": "2016-02-12T02:38:47",
    "toplamErtelemeSuresi": null,
    "asiDurumu": 1,
    "asiAdi": "KPA",
    "asiKodu": 133,
    "asininDozu": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitAsiListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin Aşı bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetKisiyeAitAsiListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin aşı bilgisini getirir.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "hasta": {
      "dogumtarihi": "2016-11-04T00:00:00Z",
      "dogumsirasi": 1,
      "cinsiyet": 1,
      "hastaTC": "12332112332",
      "adSoyad": "TEST KISI",
      "birimeAtanmaTarihi": "2017-12-20T11:17:11.277Z"
  },
  "asiKisi": [
    {
      "sysTakipNo": "49911232BXO9QQN",
      "hekimAdSoyad": "TEST HEKIM",
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "yapilmaTarihi": "2017-05-18T11:45:00Z",
      "asiAdi": "BİVALAN OPA (ORAL POLİO AŞISI)",
      "asiKodu": 1,
      "asininDozu": 1,
      "gonderimZamani": "2017-05-25T11:46:06.73Z"
    },
    {
      "sysTakipNo": "5101X1231123N6O",
      "hekimAdSoyad": "TEST KULLANICI",
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "yapilmaTarihi": "2017-11-15T14:31:31Z",
      "asiAdi": "KPA 13 VALANLI (KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI 13 VALANLI)",
      "asiKodu": 133,
      "asininDozu": 6,
      "gonderimZamani": "2017-12-08T14:32:53.443Z"
    }
   ]
  },
  "mesaj": null
}

            

Aşı Methodları

GetKisiyeAitAsiErtelemeListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin Aşı erteleme bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetKisiyeAitAsiErtelemeListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin aşı erteleme bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "annetckimlikno": "12312312312",
   "dogumtarihi": "2012-08-16T12:00:00",
   "dogumsirasi": 1,
   "cinsiyet": 2,
   "hastaTC": "32112332112",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2015-06-18T00:00:00"
  },
  "asiErteleme": [
   {
    "sysTakipNo": "1512355123",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2012-10-22T12:00:00",
    "asiadi": "HEP-B",
    "asikodu": "8",
    "asinindozu": 1,
    "asiertelemesuresi": 33,
    "yapilmamadurumu": 1,
    "yapilmamanedeni": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": "761234511232",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2012-10-22T12:00:00",
    "asiadi": "HEP-B",
    "asikodu": "8",
    "asinindozu": 2,
    "asiertelemesuresi": 32,
    "yapilmamadurumu": 1,
    "yapilmamanedeni": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitAsiErtelemeListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait aşı erteleme listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetBirimeAitAsiErtelemeListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin aşı erteleme bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "annetckimlikno": "12312312312",
    "dogumtarihi": "2012-05-23T12:00:00",
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 1,
    "hastaTC": "12332112332",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-09-04T00:00:00"
   },
   "asiErteleme": [
    {
     "sysTakipNo": "61234113413",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-06-17T09:35:14",
     "asiadi": "SUÇİÇEĞİ",
     "asikodu": "21",
     "asinindozu": 1,
     "asiertelemesuresi": null,
     "yapilmamadurumu": 2,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "annetckimlikno": "6412324131",
    "dogumtarihi": "2012-09-26T12:00:00",
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 1,
    "hastaTC": "6576556712",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-08-18T00:00:00"
   },
   "asiErteleme": [
    {
     "sysTakipNo": "9877652344",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-10T11:02:22",
     "asiadi": "SUÇİÇEĞİ",
     "asikodu": "21",
     "asinindozu": 1,
     "asiertelemesuresi": 29,
     "yapilmamadurumu": 1,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "4565253234",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-10T11:04:02",
     "asiadi": "KPA",
     "asikodu": "133",
     "asinindozu": 6,
     "asiertelemesuresi": 29,
     "yapilmamadurumu": 1,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "765312341",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-10T11:03:29",
     "asiadi": "KKK",
     "asikodu": "3",
     "asinindozu": 1,
     "asiertelemesuresi": 29,
     "yapilmamadurumu": 1,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

Bebek/Çocuk İzlem Methodları

GetBirimeAitBebekCocukIzlemListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait Aşı Takvim bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/bebekcocukizlem/GetBirimeAitBebekCocukIzlemListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin bebek çocuk izlem bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "hasta": {
    "annetckimlikno": null,
    "dogumtarihi": null,
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 1,
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2017-02-21T00:00:00"
   },
   "bebekCocukIzlem": [
    {
     "sysTakipNo": "54132413241",
     "hekimAdSoyad": "TEST USER",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-06-13T14:33:09",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": null,
     "dvitaminilojvedestegi": 9,
     "demirlojistgivedestegi": 9,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 10,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": null,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "54178724498",
     "hekimAdSoyad": "TEST USER",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2017-01-02T15:18:04",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": null,
     "dvitaminilojvedestegi": 12,
     "demirlojistgivedestegi": 9,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 11,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": null,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "annetckimlikno": null,
    "dogumtarihi": null,
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 2,
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-03-23T00:00:00"
   },
   "bebekCocukIzlem": [
    {
     "sysTakipNo": "52490875350",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-06-27T14:51:49",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": 45,
     "dvitaminilojvedestegi": 10,
     "demirlojistgivedestegi": 7,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 9,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": 12,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "98123512311",
     "hekimAdSoyad": "EMRE KARADENIZ",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-10-05T12:59:15",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": 45,
     "dvitaminilojvedestegi": 12,
     "demirlojistgivedestegi": 9,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 10,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": null,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitBebekCocukIzlemListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin bebek çocuk izlem bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/bebekcocukizlem/GetKisiyeAitBebekCocukIzlemListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin bebek çocuk izlem bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "annetckimlikno": null,
   "dogumtarihi": null,
   "dogumsirasi": null,
   "cinsiyet": 1,
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2017-03-02T00:00:00"
  },
  "bebekCocukIzlem": [
   {
    "sysTakipNo": "51234113242",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-12-05T16:17:53",
    "agizdansivitedavisi": null,
    "bascevresi": null,
    "dvitaminilojvedestegi": 12,
    "demirlojistgivedestegi": 9,
    "dogumagirligi": null,
    "kacinciizlem": 16,
    "topukkani": null,
    "topukkanialmazamani": null,
    "hemoglobin": null,
    "hematokrit": null,                                              
    "boy": 53,
    "kilo": 4850,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

Gebelik Methodları

GetBirimeAitGebelikBildirimListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebelik bildirim listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetBirimeAitGebelikBildirimListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gebelik bildirim bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-01-11T00:00:00"
   },
   "gebelikBildirim": [
    {
     "sysTakipNo": "12351241341",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM,
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "kangrubu": 1,
     "islemzamani": "2017-01-04T15:17:00",
     "sonadettarihi": "2016-11-01T00:00:00",
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ],
  "riskliGebelik": false,
  "riskliGebelikDetayi": ""
  },
  {
   "hasta": {
    "hastaTC": "32132132112",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-01-05T00:00:00"
   },
   "gebelikBildirim": [
    {
     "sysTakipNo": "1461461145",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "kangrubu": 4,
     "islemzamani": "2017-01-18T16:15:00",
     "sonadettarihi": "2016-12-14T00:00:00",
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ],
  "riskliGebelik": false,
  "riskliGebelikDetayi": ""
  }
 ],
 "mesaj": null
}

              
            

GetBirimeAitGebelikIzlemListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebelik izlem listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetBirimeAitGebelikIzlemListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gebelik izlem bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-09-13T00:00:00"
   },
   "gebelikIzlem": [
    {
     "gebelikBildirimSYSTakipNo": "53211123511",
     "sysTakipNo": "12451252234",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-09-08T09:23:48",
     "sonadettarihi": "2016-07-10T00:00:00",
     "kacincigebeizlem": 1,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "hastaTC": "43243234212",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-05-10T00:00:00"
   },
   "gebelikIzlem": [
    {
     "gebelikBildirimSYSTakipNo": "134132414",
     "sysTakipNo": "3251241354",
     "hekimAdSoyad": "DIDEM ERCAN ATAÇ",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-10-10T09:43:45",
     "sonadettarihi": "2016-07-08T00:00:00",
     "kacincigebeizlem": 1,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitGebelikSonucListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebelik sonuc listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetBirimeAitGebelikSonucListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gebelik sonuc bilgisini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": [
  {
  "hasta": {
  "hastaTC": "12312312312",
  "adSoyad": "TEST USER",
  "birimeAtanmaTarihi": "2016-02-12T00:00:00"
  },
  "gebelikSonucu": [
  {
  "sysTakipNo": "124512341",
  "gebelikBildirimSYSTakipNo": "51236112333",
  "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
  "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
  "islemzamani": "2013-05-20T10:12:36",
  "sonadettarihi": "2012-07-27T12:00:00",
  "gebeliksonlanmatarihi": "2013-05-06T12:00:00",
  "gebeliksonucu": 1,
  "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
  "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
  }
  ],
  "gebelikSonucuERapor": []
  },
  {
  "hasta": {
  "hastaTC": "54354354312",
  "adSoyad": "TEST USER",
  "birimeAtanmaTarihi": "2016-07-16T00:00:00"
  },
  "gebelikSonucu": [],
  "gebelikSonucuERapor": [
  {
  "eRaporReferansNumarasi": "cccczzzzz",
  "gebelikBildirimSYSTakipNo": "4566664",
  "hekimAdSoyad": "TEST",
  "kurumAdi": "TEST"
  "sonadettarihi": "2018-12-24T00:00:00Z",
  "gebeliksonlanmatarihi": "2019-09-11T08:40:00Z",
  "gebeliksonucu": 1,
  "gebeliksonucuad": "DOĞUM"
  }
  ]
  }
  ],
  "mesaj": null
  }

            

GetKisiyeAitGebelikBildirimListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişiye ait gebelik bildirim listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetKisiyeAitGebelikBildirimListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişiye ait gebelik bildirim listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2016-11-27T00:00:00"
  },
  "gebelikBildirim": [
   {
    "sysTakipNo": "3VNDO2ASDYJTYYU",
    "hekimAdSoyad": "TEST USER",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "kangrubu": 1,
    "islemzamani": "2017-02-17T16:33:00",
    "sonadettarihi": "2016-12-04T00:00:00",
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ],
  "riskliGebelik": false,
  "riskliGebelikDetayi": ""
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitGebelikIzlemListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişiye ait gebelik izlem listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetKisiyeAitGebelikIzlemListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin gebelik izlem listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2015-08-22T00:00:00"
  },
  "gebelikIzlem": [
   {
    "gebelikBildirimSYSTakipNo": "42123511243",
    "sysTakipNo": "112551231513",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-12-22T13:36:00",
    "gestasyonelDiyabetTaramasi": null,
    "islemiYapan": "12312332121",
    "bilgiAlinanKisiAdSoyad": "TEST KİŞİ",
    "bilgiAlinanKisiTelefonNumarasi": null,
    "sonadettarihi": "2016-06-10T00:00:00",
    "dvitaminilojistigivedestegi": 9,
    "demirlojistigivedestegi": 6,
    "gebelikteRiskDurumu": 3,
    "hemoglobin": 10,
    "idrardaProtein": 1,
    "konjenitalanomalilidogumvarligi": null,
    "kacinciGebeIzlem": 3,
    "izleminYapildigiYer": null,
    "boy": 53,
    "kilo": 4850,
    "gonderimZamani": "2016-12-26T13:37:34"
   },
   {
    "gebelikBildirimSYSTakipNo": "512343152123",
    "sysTakipNo": "12315123",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-10-27T09:56:35",
    "gestasyonelDiyabetTaramasi": null,
    "islemiYapan": "32132132112",
    "bilgiAlinanKisiAdSoyad": "TEST KİŞİ",
    "bilgiAlinanKisiTelefonNumarasi": null,
    "sonadettarihi": "2016-06-10T00:00:00",
    "dvitaminilojistigivedestegi": 7,
    "demirlojistigivedestegi": 4,
    "gebelikteRiskDurumu": 3,
    "hemoglobin": 10.9,
    "idrardaProtein": 1,
    "konjenitalanomalilidogumvarligi": null,
    "kacinciGebeIzlem": 2,
    "izleminYapildigiYer": 123123,
    "boy": 53,
    "kilo": 4850,
    "gonderimZamani": "2016-10-31T10:59:19"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitGebelikSonucListesi

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişiye ait gebelik sonuc listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetKisiyeAitGebelikSonucListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin gebelik sonuc listesini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "hasta": {
  "hastaTC": "12312312312",
  "adSoyad": "TEST USER",
  "birimeAtanmaTarihi": "2016-10-11T00:00:00"
  },
  "gebelikSonucu": [
  {
  "sysTakipNo": "54144317493",
  "gebelikBildirimSYSTakipNo": "52555218417",
  "hekimAdSoyad": "TEST USER",
  "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
  "islemzamani": "2016-12-29T11:19:24",
  "sonadettarihi": null,
  "gebeliksonlanmatarihi": "2016-12-24T12:00:00",
  "gebeliksonucu": 1,
  "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
  "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
  },
  {
  "sysTakipNo": "50454122642",
  "gebelikBildirimSYSTakipNo": "50113344289",
  "hekimAdSoyad": "MEHMET ÇIM",
  "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
  "islemzamani": "2014-06-02T02:21:00",
  "sonadettarihi": "2013-08-16T12:00:00",
  "gebeliksonlanmatarihi": "2014-05-27T12:00:00",
  "gebeliksonucu": 1,
  "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
  "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
  }
  ],
  gebelikSonucuERapor": [
  {
  "eRaporReferansNumarasi": "cccccxxxxx",
  "gebelikBildirimSYSTakipNo": "45455533",
  "hekimAdSoyad": "TEST USER",
  "kurumAdi": "TEST KURUM"
  "sonadettarihi": "2018-12-24T00:00:00Z",
  "gebeliksonlanmatarihi": "2019-09-11T08:40:00Z",
  "gebeliksonucu": 1,
  "gebeliksonucuad": "DOĞUM"
  }
  ]

  },
  "mesaj": null
  }

            

Hasta Methodları

GetBirimeAitHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1989-04-16T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1989-04-16T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80917,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "birimeatanmatarihi": "2016-08-10T00:00:00",
   "adres": null
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1996-10-03T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1996-10-03T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 32132132112,
   "lokasyonkodu": 89457,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "birimeatanmatarihi": "2015-03-13T00:00:00",
   "adres": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitGeziciHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gezici hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitGeziciHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gezici hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2004-06-08T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2004-06-08T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80754,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": 51231112312,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": null,
   "dogumtarihiresmi": "2016-03-13T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 43243243212,
   "lokasyonkodu": 140669,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitYabanciHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait yabancı hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitYabanciHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin yabancı hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2005-01-12T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2005-01-12T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitYenidoganHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait yeni doğan hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitYenidoganHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin yeni doğan hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [  
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 12312312312,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2013-02-06T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  },
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 43243243212,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2014-09-12T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitHukumluHastaBilgisi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait hükümlü hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitHukumluHastaBilgisi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin hükümlü hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [  
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 12312312312,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2013-02-06T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  },
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 43243243212,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2014-09-12T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeYeniEklenenHastaListesi (GET)

Tarih aralığı ve birim IDsi parametre olarak gönderilen birime yeni eklenen hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeYeniEklenenHastaListesi?birimId=&baslangicTarihi=yyyyMMdd&bitisTarihi=yyyyMMdd

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • baslangicTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

 • bitisTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime yeni eklenen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1944-10-01T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1944-10-01T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1938-10-20T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1938-10-20T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimHastaHareketleriBilgisi (GET)

Tarih aralığı ve birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait hasta hareketleri listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimHastaHareketleriBilgisi?birimId=&baslangicTarihi=yyyyMMdd&bitisTarihi=yyyyMMdd

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • baslangicTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

 • bitisTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait hasta hareketleri listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2006-12-26T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2006-12-26T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 54354354334,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": 12312312312,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2012-09-26T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2012-09-26T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitGebeHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebe hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait gebe hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1991-01-15T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1991-01-15T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80923,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1996-10-03T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1996-10-03T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 32132132132,
   "lokasyonkodu": 89457,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitLohusaHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait lohusa hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitLohusaHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait lohusa hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1979-10-01T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1979-10-01T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 80912,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1983-10-25T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1983-10-25T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80912,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitSonYeniEklenenHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren birime atanan hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonYeniEklenenHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2010-02-08T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2010-02-08T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "eslestirmeNedeni": null
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": 43252221112,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": null,
   "dogumtarihiresmi": "2014-02-05T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132132,
   "lokasyonkodu": 2164,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": null,
   "eslestirmeNedeni": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}

              
            

GetBirimeAitSonIlisigiKesilenHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonIlisigiKesilenHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1994-11-11T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1994-11-11T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "eslestirmeNedeni": null
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1965-03-06T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1965-03-06T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 2164,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "eslestirmeNedeni": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitSonOlenHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren vefaat eden hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonOlenHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birim ile vefaat sonucu ilişiği kesilen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1945-02-07T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1945-02-07T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132112,
   "lokasyonkodu": 178583,
   "olumtarihi": "2016-02-19T00:00:00",
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1997-11-18T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1997-11-18T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312321,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": "2014-02-23T12:00:00",
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitSonYurtdisiHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren yurtdışına gidiş nedeniyle birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonYurtdisiHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2005-03-02T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2005-03-02T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32232232212,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1990-11-30T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1990-11-30T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312321,
   "lokasyonkodu": 2164,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetHastaHekimBirimBilgisi (GET)

TC Kimlik Numarası parametre olarak gönderilen kişiye ait birim bilgilerini getirir.

Örnek kullanım: https://usskurumsal.saglik.gov.tr/api/genel/GetHastaHekimBirimBilgisi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin birim bilgilerini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "birimBilgileri": {
  "adi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
  "adresi": "TEST ADRESİ",
  "kodu": 123321
  },
  "hastaAdSoyad": "TEST HASTA",
  "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
  "hekimTc" : "01234567890"
  "birimeAtanmaTarihi": "2009-01-30T00:00:00"
  },
  "mesaj": null
  }

            

TakipNoListeleme (GET)

Birim IDsi ve sorgulama tarihi parametre olarak gönderilen birime ait sys takip numaralarını getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/TakipNoListeleme?healthcareProvider=&tarih=yyyyMMdd

Attributes
 • healthcareProvider number

  Query string olarak gönderilir.

 • tarih date(yyyyMMdd)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait sys takip numaraları döner.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

HemoglobinopatiBilgileriSorgula (GET)

Hasta Kimlik numarası parametre olarak gönderilen kişiye ait Hemoglobinopati test sonuclarını döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/HemoglobinopatiBilgileriSorgula?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin Hemoglobinopati test bilgilerini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
    "sonuc": [
    {
      "sysTakipNo": "ASD123ASDASD",
      "hastaTc": "12312312312",
      "kurum": "123321",
      "hekimKimlikNumarasi": "12312312312",
      "esAdayiKimlikNumarasi": null,
      "esAdayiTelefonNumarasi": null,
      "islemTipi": "EÖT DIŞI İŞLEM",
      "taramaTestiSonucu": "NORMAL",
      "taramaSonucu": "GENETİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLDİ",
      "taramaTarihi": "2018-04-21T00:40:58.313Z",
      "testSonuclari": [
        {
        "testSonucuTasiyicilikTuru": "TALASEMİ TAŞIYICISI",
        "testSonucuHastalikTuru": ""
        }
      ]
    }
  ],
  "mesaj": null
}


            

NtpBilgileriSorgulaAhbs (GET)

Birim Id'si ve gün sayısı parametre olarak gönderilen birime ait NTP bilgileri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/NtpBilgileriSorgulaAhbs?birimId=&gunSayisi=

Attributes
 • sysTakipNo string

  string olarak gönderilir.

 • gunSayisi string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin NTP bilgilerini sonuç olarak getirir.

 
{
  "hastaKimlikNumarasi": "12312312312",
  "ad": "TestUser",
  "soyad": "TestUser",
  "anneKimlikNumarasi": "12312312312",
  "cinsiyet": "Kadın",
  "dogumTarihi": "2016-12-04T00:00:00Z",
  "dogumSirasi": "1",
  "taramaOrnegininAlindigiZaman": "2018-06-19T10:16:12.313Z",
  "numuneDurumBilgisi": "GÖNDERILMEYI BEKLIYOR",
  "ebeveynTelefonNumarası": "1231231212",
  "taramayaAitUyarilar": [
  null
  ]
}

            

NtpBilgileriSorgulaHbys (GET)

Anne Tc Kimlik numarası parametre olarak gönderilen kişiye ait NTP bilgileri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/NtpBilgileriSorgulaHbys?anneKimlikNumrasi=

Attributes
 • anneKimlikNumrasi string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin NTP bilgilerini sonuç olarak getirir.

 
            

GetReceteBilgileri (GET)

Sys Takip numarası ve hizmet sunucu bilgisi gönderilen pakete ait recete bilgilerini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/RenkliRecete/GetReceteBilgileri?sysTakipNo=&hizmetSunucu=

Attributes
 • sysTakipNo string

  string olarak gönderilir.

 • hizmetSunucu string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Json olarak ilgili paketin içerisinde bulunan recete bilgilerini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "RECETE_BILGISI": {
      "RECETE_TARIHI": {
        "@value": "201807231027"
      },
      "RECETE_NUMARASI": {
        "@value": "12312312"
      },
      "RECETE_TURU": {
        "@value": "NORMAL",
        "@version": "1",
        "@codeSystemGuid": "c2fbe9bb-f6b3-4cb5-8670-47890ed7ed4b",
        "@code": "1"
      },
      "HEKIM_KIMLIK_NUMARASI": {
        "@value": "12312312312"
      },
      "ILAC_BILGISI": [
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1239111561321"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "4"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": "TEST ACILAMASI"
          }
        },
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1119512311122"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "2"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": ""
          }
        }
      ]
    }
  },
  "mesaj": null
}


            

GetReceteBilgileriTarih (GET)

Tarih ve hizmet sunucu bilgisi verilerine göre sayfa bazlı reçete bilgilerini döner. Her sayfa en fazla 100 reçete içerir. Sayfa bilgisi gönderilmez ise varsayılan olarak 1 kullanılır

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/RenkliRecete/GetReceteBilgileriTarih?tarih=&hizmetSunucu=&sayfa=

Attributes
 • tarih string

  string olarak gönderilir. YılAyGün şeklinde olmalıdır. Örnek : 20150101

 • hizmetSunucu string

  string olarak gönderilir.

 • sayfa int

  integer olarak gönderilir. Eğer gönderilmez ise varsayılan olarak 1 kullanılır.

Sonuç

Json olarak ilgili tarihteki systakipno ile reçete bilgilerini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
    "sysTakipNo": "12345678901",
    "recete": {
    "RECETE_BILGISI": {
      "RECETE_TARIHI": {
        "@value": "201807231027"
      },
      "RECETE_NUMARASI": {
        "@value": "12312312"
      },
      "RECETE_TURU": {
        "@value": "NORMAL",
        "@version": "1",
        "@codeSystemGuid": "c2fbe9bb-f6b3-4cb5-8670-47890ed7ed4b",
        "@code": "1"
      },
      "HEKIM_KIMLIK_NUMARASI": {
        "@value": "12312312312"
      },
      "ILAC_BILGISI": [
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1239111561321"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "4"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": "TEST ACILAMASI"
          }
        },
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1119512311122"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "2"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": ""
          }
        }
      ]
    }}
  }],
  "mesaj": null
}


            

GetAhbKronik (GET)

Servisi kullanan kişiye ait kurumun tanı ve hasta bilgileri listesini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/GetAhbKronik

Sonuç

Json olarak ilgili paketin içerisinde bulunan tanı ve hasta bilgileri listesini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hasta_Tc": "12345678910",
      "tani_Kodu": "TEST TANI KODU",
      "tani_Adi": "TEST TANISI"
    },
    {
      "hasta_Tc": "12345678911",
      "tani_Kodu": "TEST TANI KODU",
      "tani_Adi": "TEST TANISI"
    },
    {
      "hasta_Tc": "12345678912",
      "tani_Kodu": "TEST TANI KODU",
      "tani_Adi": "TEST TANISI"
    },
  "mesaj": null
}


            

YatanHastaCikisKontrol (GET)

Servisi kullanan kişiye ait kurumun son işlem zamanı üzerinden 3 günden fazla geçmiş yatan hastaların takip no ve hastane referans no listesini döner .

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/YatanHastaCikisKontrol

Sonuç

Json olarak ilgili systakip no ve hastane referans no listesini sonuç olarak getirir.

 

  {
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
    "sysTakipNo": "12345678901",
    "hastaneReferansNo": "1234"
    },
    {
    "sysTakipNo": "ABCD123456",
    "hastaneReferansNo": "123abc"
    }
  ],
  "mesaj": null
  }


            

SGKHizmetSorgulama (GET)

Servis SYS Takip numarası ile sorgulandığında ilgili takip numarasına ait tüm kayıtları, SYS Takip numarası ve işlem referans numarası ile sorgulandığında ise ilgili parametrelere ait SGK hizmet bilgileri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/SGKHizmetSorgulama?sysTakipNo=&islemReferansNumarasi=

Attributes
 • sysTakipNo string

  string olarak gönderilir.

 • islemReferansNumarasi string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Json olarak ilgili SGK Hizmet listesini sonuç olarak getirir.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "sysTakipNo": "ASD123ASDASD",
      "islemReferansNo": "123",
      "islemTuru": 1,
      "islemKodu": "112233",
      "islemTarihi": "01.11.2017",
      "sgkTakipNo": "111",
      "sgkHizmetReferansNo": "111",
      "olusturulmaZamani": "2019-02-27T19:16:08.5Z",
      "guncellenmeZamani": null,
      "sgkGonderimZamani": null,
      "sgkSonucMesaji": null,
      "silindi": false,
      "hashID": 1,
      "sgkSonucKodu": null
    }
  ],
  "mesaj": null
}


            

SGKHizmetSorgulamaBySGKTakipNo (GET)

Servis SGK Takip numarası ile sorgulandığında ilgili takip numarasına ait tüm kayıtları, SGK Takip numarası ve SGK hizmet referans numarası ile sorgulandığında ise ilgili parametrelere ait SGK hizmet bilgileri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/SGKHizmetSorgulamaBySGKTakipNo?SGKTakipNo=&SGKHizmetReferansNo=

Attributes
 • SGKTakipNo string

  string olarak gönderilir.

 • SGKHizmetReferansNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Json olarak ilgili SGK Hizmet listesini sonuç olarak getirir.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "sysTakipNo": "ASD123ASDASD",
      "islemReferansNo": "123",
      "islemTuru": 1,
      "islemKodu": "112233",
      "islemTarihi": "01.11.2017",
      "sgkTakipNo": "111",
      "sgkHizmetReferansNo": "111",
      "olusturulmaZamani": "2019-02-27T19:16:08.5Z",
      "guncellenmeZamani": null,
      "sgkGonderimZamani": null,
      "sgkSonucMesaji": null,
      "silindi": false,
      "hashID": 1,
      "sgkSonucKodu": null
    }
  ],
  "mesaj": null
}


            

SGKHizmetSonucKontrol (GET)

Servis parametre olarak gönderilen tarih ve kurum kodu ile sorgulandığında, SGK MEDULA bildirim bilgisi olan işlem kayıtlarından "105 Laboratuvar Sonuç Kayıt" paketi ile laboratuvar sonuçları, "201 Patoloji Kayıt" paketi ile patoloji bilgileri kaydedilmeyen hizmetlerin listesini SYS takip numarası bazında döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/SGKHizmetSonucKontrol?healthcareProvider=&tarih=yyyyMMdd

Attributes
 • healthcareProvider string

  string olarak gönderilir.

 • tarih date(yyyyMMdd)

  string olarak gönderilir. Hasta başvuru bilgileri kabul zamanına göre sorgular.

Sonuç

SysTakip numarası, takibe ait eksik laboratuvar ve eksik pataloji işlem listesi döner.

              
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "toplamKayit": 2,
  "liste": [
   {
    "sysTakipNo": "4A7C11234Q1Z8G1114",
    "hastaneReferansNumarasi": "101",
    "eksikLaboratuvarIslemleri": [
    {
    	"islemReferansNumarasi": "1001",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "900010",
    	"islemZamani": "20190610",
    	"gerceklesmeZamani": "20190611",
    	"SGKTakipNumarasi": "2A10001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S1001"
    },
    {
    	"islemReferansNumarasi": "1007",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "900040",
    	"islemZamani": "20190610",
    	"gerceklesmeZamani": "20190611",
    	"SGKTakipNumarasi": "2A10001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S1007"
    }
    ],
    "eksikPatolojiIslemleri": [
    {
    	"islemReferansNumarasi": "1021",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "909260",
    	"islemZamani": "20190620",
    	"gerceklesmeZamani": "20190621",
    	"SGKTakipNumarasi": "2A10001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S1021"
    },
    {
    	"islemReferansNumarasi": "1037",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "909330",
    	"islemZamani": "20190620",
    	"gerceklesmeZamani": "20190621",
    	"SGKTakipNumarasi": "2A10001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S1037"
    }
    ]
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C1J123123TQEBSP",
    "hastaneReferansNumarasi": "201",
    "eksikLaboratuvarIslemleri": [
    {
    	"islemReferansNumarasi": "2001",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "900060",
    	"islemZamani": "20190510",
    	"gerceklesmeZamani": "20190511",
    	"SGKTakipNumarasi": "2C20001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S2001"
    },
    {
    	"islemReferansNumarasi": "2007",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "900100",
    	"islemZamani": "20190510",
    	"gerceklesmeZamani": "20190511",
    	"SGKTakipNumarasi": "2C20001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S2007"
    }
    ],
    "eksikPatolojiIslemleri": [
    {
    	"islemReferansNumarasi": "2021",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "909210",
    	"islemZamani": "20190620",
    	"gerceklesmeZamani": "20190521",
    	"SGKTakipNumarasi": "2C20001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S2021"
    },
    {
    	"islemReferansNumarasi": "2037",
    	"islemTuru": "1",
    	"islemKodu": "909260",
    	"islemZamani": "20190520",
    	"gerceklesmeZamani": "20190521",
    	"SGKTakipNumarasi": "2C10001",
    	"SGKHizmetReferansNumarasi": "S1037"
    }
    ]
   }
  ]
 }
}

            

GetReceteBilgisiByTckimlikNoReceteNo (GET)

Tc Kimlik numarası ve Reçete numarası bilgilerini alarak ilgili Tc kimlik numarasına verilen numaralı recete bilgilerini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/Genel/GetReceteBilgisiByTckimlikNoReceteNo?TckimlikNo=&ReceteNo=

Attributes
 • TckimlikNo string

  string olarak gönderilir.

 • ReceteNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Json olarak recete bilgilerini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "RECETE_BILGISI": {
      "RECETE_TARIHI": {
        "@value": "201807231027"
      },
      "RECETE_NUMARASI": {
        "@value": "12312312"
      },
      "RECETE_TURU": {
        "@value": "NORMAL",
        "@version": "1",
        "@codeSystemGuid": "c2fbe9bb-f6b3-4cb5-8670-47890ed7ed4b",
        "@code": "1"
      },
      "HEKIM_KIMLIK_NUMARASI": {
        "@value": "12312312312"
      },
      "ILAC_BILGISI": [
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1239111561321"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "4"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": "TEST ACILAMASI"
          }
        },
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1119512311122"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "2"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": ""
          }
        }
      ]
    }
  },
  "mesaj": null
}


            

KontroleTabiiIlacSorgulama (GET)

Servis parametre olarak gönderilen hekim TC ve hasta TC ile sorgulandığında, Hastanın Son 24 saat içerisinde kontrole tabii ilaç kullanıp kullanmadığı bilgisini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/KontroleTabiiIlacSorgulama?hekimTC=&hastaTC=

Attributes
 • hekimTC string

  string olarak gönderilir.

 • hastaTC string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Hastanın Son 24 saat içerisinde kontrole tabii ilaç kullanıp kullanmadığı bilgisini döner.


	{
		"durum": 1,
		"sonuc": false,
		"mesaj": "Hasta son 24 saat içerisinde kontrole tabii ilaç kullanmamıştır."
	}
															
							

TekerlekliSandalyeBilgisiGetir (GET)

Servis parametre olarak gönderilen hasta TC ile sorgulandığında, var ise kişiye ait tekerlekli sandalye ihiyaç bilgisini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/TekerlekliSandalyeBilgisiGetir?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Kişinin tekerlekli sandalye ihtiyaç durum bilgisini döner. İhtiyaç durumu geçici ise servis mesajında ihtiyaç bitiş süresi belirtilir.


	{
		"durum": 1,
		"sonuc": true,
		"mesaj": "Hastanın kalıcı olarak tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunmaktadır."
	}
															
							

TekerlekliSandalyeBilgisiGonder (POST)

Parametre olarak "TcKimlikNo", "IhtiyacTipi" ve opsiyonel olarak "IhtiyacSuresi" parametrelerini kabul eden servis gönderilen verilere göre tekerlekli sandalye kullanım bilgilerini kabul eder. "IhtiyacTipi" alanı tekerlekli sandalye bilgisinin geçici yada kalıcı ihtiyaç durumunu belirler ve kalıcı durumlar için 1, geçici durumlar için 2 gönderilmelidir. "IhtiyacSuresi" alanı geçici tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kişiler için kullanım süresini belirler ve ay bazında gönderilmelidir. ( 1 - 12 Ay )

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/TekerlekliSandalyeBilgisiGonder

Örnek "application/json" formatında post:

 
  
{ "TcKimlikNo": "", "IhtiyacTipi": , "IhtiyacSuresi": }
  

Attributes
 • TcKimlikNo string

  string olarak gönderilir.

 • IhtiyacTipi int

  int olarak gönderilir.

 • IhtiyacSuresi (Opsiyonel) int

  int olarak gönderilir.

Sonuç

Tekerlekli sandalye bilgisi ekleme işleminin sonucunu true yada false olarak getirir.

 
{
"durum": 1,
"sonuc": true,
"mesaj": null
}
              
            

GetHastaneHataBildirimi (GET)

Servis parametre olarak gönderilen hastane kodu ve tarih parametrelerine bağlı olarak hastanın bu işlem bana ait değil dediği bildirimleri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/Kurum/GetHastaneHataBildirimi?hastaneKodu=&baslangicTarih=&bitisTarih=

Attributes
 • hastaneKodu string

  string olarak gönderilir.

 • baslangicTarih date (yyyyMMdd)

  string olarak gönderilir.

 • bitisTarih date (yyyyMMdd)

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Hastanın belirtilen tarih aralığında kendisine ait olmadığını belirttiği işlem listesini döner.

              
                  {
                    "durum": 1,
                    "sonuc": [
                      {
                      "sysTakipNo": "123aaaa321",
                      "islemKodu": "124870",
                      "islemAdi": "AAA ISLEMI",
                      "olusturmaTarihi": "2019-03-18T09:45:28.65Z"
                      }
                    ],
                    "mesaj": null
                  }
                															
							

GetHastaIletisimBilgileri (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin iletişim bilgilerini getirir. Bu servis sadece aile hekimleri içindir, aile hekimleri sadece kendilerine kayıtlı olan hastaların iletişim bilgilerini görebilirler.

Sınırlamalar ve İş Kuralları: - Bilgilerine erişilmek istenen vatandaş, gönderilen aile hekimine atanmış olması gerekmektedir. - Hekim günde en fazla 50 defa vatandaş bilgilerini sorgulayabilir.

Örnek kullanım: https://usskurumsal.saglik.gov.tr/api/hasta/GetHastaIletisimBilgileri?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili hastaya ait iletişim bilgilerini döner.

Telefon Tipleri:

 

1.  Ev Telefonu
2.  İş Telefonu
3.  Cep Telefonu
4.  Yakınının Sabit Telefonu
5.  Yakınının Cep Telefonu


 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "mhrs": [
      {
        "telefonTipi": 1,
        "telefonNumarasi": "123123123"
      },
      {
        "telefonTipi": 3,
        "telefonNumarasi": "123123123"
      }
    ],
    "enabiz": [
      {
        "telefonTipi": 3,
        "telefonNumarasi": "123123123"
      }
    ]
  },
  "mesaj": null
}
              
            

Get1549KadinIzlemListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen Kadın hastanın 15 / 49 kadın izlem bilgisini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/Get1549KadinIzlemListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili hastaya ait 15/49 kadın izlem bilgilerini döner.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": [
  {
  "sysTakipNo": "sytkipNo1",
  "hastaTc": "12345678910",
  "konjenitalAnomaliVarligi": "HİÇBİR GEBELİĞİNDE YOK",
  "canliDoganBebekSayisi": "2",
  "hemoglobin": "2,000000",
  "oluDoganBebekSayisi": "0",
  "birOncekiDogumDurumu": "DAHA ÖNCE DOGUM YAPMİS",
  "izleminYapildigiYer": "TEST DEVLET HASTAHANESİ",
  "bilgiAlinanKisiAdiSoyadi": "Test1",
  "bilgiAlinanKisiTel": "BILGI_ALINAN_KISI_TEL",
  "izlemTarihi": "yyyyMMddHHmm",
  "kurumAdi": "TEST DEVLET HASTAHANESİ",
  "kadinIzlemApBilgisi": [
  {
  "ailePlanlamasiYontemiLojistigi": "KIŞI TARAFINDAN TEMIN EDILEN",
  "kullanilanAilePlanlamasiYontemi": "DERİ ALTI İMPLANT"
  }
  ],
  "kadinIzlemApKullanmamaNedeni": [
  {
  "apyKullanmamaNedeni": "GEBE KALMAK İSTİYOR"
  },
  {
  "apyKullanmamaNedeni": "EMZİRİYOR"
  }
  ],
  "kadinIzlemBirOncekiApBilgisi": [
  {
  "birOncekiApYontemi": "DERİ ALTI İMPLANT"
  },
  {
  "birOncekiApYontemi": "RIA"
  }
  ],
  "kadinIzlemKadinSagligi": [
  {
  "kadinSagligiIslemleri": "ÜREME SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI"
  },
  {
  "kadinSagligiIslemleri": "BESLENME DANIŞMANLIĞI"
  }
  ]
  },
  {
  "sysTakipNo": "sytkipNo2",
  "hastaTc": "12345678910",
  "konjenitalAnomaliVarligi": "HİÇBİR GEBELİĞİNDE YOK",
  "canliDoganBebekSayisi": "2",
  "hemoglobin": "2,000000",
  "oluDoganBebekSayisi": "0",
  "birOncekiDogumDurumu": "DAHA ÖNCE DOGUM YAPMİS",
  "izleminYapildigiYer": "TEST DEVLET HASTAHANESİ",
  "bilgiAlinanKisiAdiSoyadi": "Test1",
  "bilgiAlinanKisiTel": "BILGI_ALINAN_KISI_TEL",
  "izlemTarihi": "yyyyMMddHHmm",
  "kurumAdi": "TEST DEVLET HASTAHANESİ",
  "kadinIzlemApBilgisi": [
  {
  "ailePlanlamasiYontemiLojistigi": "KIŞI TARAFINDAN TEMIN EDILEN",
  "kullanilanAilePlanlamasiYontemi": "DERİ ALTI İMPLANT"
  }
  ],
  "kadinIzlemApKullanmamaNedeni": [
  {
  "apyKullanmamaNedeni": "GEBE KALMAK İSTİYOR"
  },
  {
  "apyKullanmamaNedeni": "EMZİRİYOR"
  }
  ],
  "kadinIzlemBirOncekiApBilgisi": [
  {
  "birOncekiApYontemi": "DERİ ALTI İMPLANT"
  },
  {
  "birOncekiApYontemi": "RIA"
  }
  ],
  "kadinIzlemKadinSagligi": [
  {
  "kadinSagligiIslemleri": "ÜREME SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI"
  },
  {
  "kadinSagligiIslemleri": "BESLENME DANIŞMANLIĞI"
  },
  {
  "kadinSagligiIslemleri": "EMZİRME DANIŞMANLIĞI"
  }
  ]
  }
  ],
  "mesaj": null
  }

            

SifreGuncelleme (POST)

Parametre olarak "eskiSifre" ve "yeniSifre" kabul eden servis gönderilen verilere göre şifre güncelleme işlemini gerçekleştirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/SifreGuncelleme

Örnek "application/json" formatında post:

 

{"eskiSifre": "", "yeniSifre": ""}

Attributes
 • eskiSifre string

  string olarak gönderilir.

 • yeniSifre string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Şifre değiştirme işleminin sonucunu true yada false olarak getirir.

 
{
"durum": 1,
"sonuc": true,
"mesaj": null
}
              
            

GunSonuListeleme (GET)

Parametre olarak gönderilen tarih, kurum ve tanım kodu bazında uss tarafına gönderilmiş sysTakip numaralarını döner. Tanım kodu parametleri KDS birimi tarafından paylaşılan kodlardır.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/GunSonuListeleme?healthcareProvider=&tanimKodu=&tarih=

Attributes
 • healthcareProvider(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

 • tanimKodu string

  string olarak gönderilir.

 • tarih date(yyyyMMdd)

  string olarak gönderilir.

Sonuç

SysTakip numarası listesi döner.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "toplamKayit": 1234,
  "liste": [
   {
    "sysTakipNo": "4A7C11234Q1Z8G1114"
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C11234REXI31118"
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C1J123123TQEBSP"
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C12314RX13QW6V1"
   }
  ]
 }
}
              
            

Get1549TaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre 15 - 49 yaş aralığındaki tarama yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/Get1549TaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

15-49 taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetDiabetTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre diyabet tarama yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetDiabetTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Diyabet taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    },
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetKardiyovaskulerRiskTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Kardiyovaskuler risk taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetKardiyovaskulerRiskTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Kardiyovaskuler risk taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    },
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetKolorektalKanserTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Kolorektal Kanser taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetKolorektalKanserTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Kolorektal Kanser taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    },
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetMemeKanseriTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Meme Kanseri taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetMemeKanseriTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Meme Kanseri taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    },
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetServiksKanseriTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Serviks Kanseri taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetServiksKanseriTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Serviks Kanseri taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    },
    {
      "tcKimlikNo": "12331212312",
      "planlananTaramaTarihi": "2020-12-16T00:00:00Z"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetHastalikBilgileri (GET)

Parametre olarak gönderilen Tc kimlik numarasına göre kişinin hastalık bilgilerini görüntüler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetHastalikBilgileri?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo(Tc Kimlik no) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Servis Hastalık Bilgileri döner.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": 
    {
      "tcKimlikNo": "12345678902",
      "birimId": 010101,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ",
      "kurumIl": "ANKARA",
      "kurumIlce": "ÇANKAYA",
      "kronikHastalikProgrami": [
        {
          "kronikHastalikTuru": 3,
          "takipTipi": 1,
          "planlananTarih": "2020-12-16T00:00:00Z"
        },
        {
          "kronikHastalikTuru": 4,
          "takipTipi": 1,
          "planlananTarih": "2020-12-16T00:00:00Z"
        }
      ]
    }
  ,
  "mesaj": null
  }

            

GetHastalikBilgileriListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre hastaların hastalık bilgilerini listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetHastalikBilgileriListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Servis Birim Hastalık Bilgileri Listesi döner.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "tcKimlikNo": "12345678902",
      "kronikHastalikProgrami": [
        {
          "kronikHastalikTuru": 3,
          "takipTipi": 1,
          "planlananTarih": "2020-12-16T00:00:00Z"
        },
        {
          "kronikHastalikTuru": 4,
          "takipTipi": 1,
          "planlananTarih": "2020-12-16T00:00:00Z"
        }
      ]
    },
   {
      "tcKimlikNo": "12345678902",
      "kronikHastalikProgrami": [
        {
          "kronikHastalikTuru": 3,
          "takipTipi": 1,
          "planlananTarih": "2020-12-16T00:00:00Z"
        },
        {
          "kronikHastalikTuru": 4,
          "takipTipi": 1,
          "planlananTarih": "2020-12-16T00:00:00Z"
        }
      ]
    }
  ],
  "mesaj": null
  }

            

Enabız Doktor Erişim Methodları

GetToken (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin verilerinin Enabız Doktor Erişim uygulamasında görüntülenebilmesi için gerekli olan Token bilgisini üretir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/EnabizDoktorErisim/GetToken?HastaTc=&HekimTc=

Attributes
 • HastaTc string

  Query string olarak gönderilir.

 • HekimTc string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Token bilgisini sonuç olarak getirir.

Alınan Token bilgisi https://enabiz.gov.tr/DoktorErisim/home?Token= adresinin sonuna eklenerek Doktor erişim uygulaması kullanılabilir.

Sağlık Bilgi Sistemi (SBYS) Yazılımları için e-Nabız entegrasyonu klavuzu indirmek için Tıklayınız.

Hekimler için e-Nabız Hasta Bilgileri Sorgu Klavuzunu indirmek Tıklayınız.

2. ve 3. Basamak Sağlık Tesisi Hekimleri için Doktor Erişim İş Akış Sürecini indirmek Tıklayınız.

Aile Hekimleri için Doktor Erişim İş Akış Sürecini indirmek Tıklayınız.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": "",
  "mesaj": null
}
              
            

GetTokenBySysTakipNoSutKodu (GET)

Tc Kimlik Bilgisi, SysTakipNo ve Sut Kodu parametre olarak gönderilen kişinin verilerinin Enabız Doktor Erişim uygulamasında görüntülenebilmesi için gerekli olan Token bilgisini üretir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/EnabizDoktorErisim/GetTokenBySysTakipNoSutKodu?HastaTc=&HekimTc=&SysTakipNo=&SutKodu=

Attributes
 • HastaTc string

  Query string olarak gönderilir.

 • HekimTc string

  Query string olarak gönderilir.

 • SysTakipNo string

  Query string olarak gönderilir.

 • SutKodu string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Token bilgisini sonuç olarak getirir.

Alınan Token bilgisi https://enabiz.gov.tr/DoktorErisim/home?Token= adresinin sonuna eklenerek Doktor erişim uygulaması kullanılabilir.

Sağlık Bilgi Sistemi (SBYS) Yazılımları için e-Nabız entegrasyonu klavuzu indirmek için Tıklayınız.

Hekimler için e-Nabız Hasta Bilgileri Sorgu Klavuzunu indirmek Tıklayınız.

2. ve 3. Basamak Sağlık Tesisi Hekimleri için Doktor Erişim İş Akış Sürecini indirmek Tıklayınız.

Aile Hekimleri için Doktor Erişim İş Akış Sürecini indirmek Tıklayınız.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": "",
  "mesaj": null
}
              
            

Cihaz Üreticileri Metodları


Authentication

Yardımcı web servisin kullanılması için HTTP Header içerisinde KullaniciAdi ve Sifre parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Bakanlık tarafından verilen kullanıcı adıdır (Guid).

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir.Bakanlık tarafından verilen şifredir.

AddSensorData (POST)

Tc Kimlik Bilgisi ve sensör verileri parametre olarak gönderilen kişinin e-Nabız hesabına sensör verisi eklenir. Bakanlık tarafından onaylanan cihazın sensör verisi gönderebilmesi için sensör verisi gönderilen kişinin e-Nabız uygulamasından bu cihaza onay vermesi gerekir. Aynı gün için array formatında gönderilen adım verileri, e-Nabız tarafından toplanarak kaydedilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/Cihaz/AddSensorData

Attributes
 • TCKN string

  Sensör verisinin gönderildiği kişi.

 • Bilgiler string

  Sensör verilerinin array olarak gönderildiği alan.

 • SensorTipi string

  Sensör verisinin tipinin belirtildiği alan.

 • Deger string

  Sensör verisinin değerinin belirtildiği alan.

 • Tarih string

  Sensör verisinin tarihinin belirtildiği alan.

 • CihazTipi string

  Sensör verisinin hangi platformdan gönderildiğinin belirtildiği alan.

 
  {
  "TCKN":"1**********",
  "Bilgiler":
  [{
  "SensorTipi":"Nabiz",
  "Deger":"78",
  "Tarih":"20180319170500",
  "CihazTipi":"Cihaz"
  }]
  }

            
 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": "",
  "mesaj": null
}
              
            

SensorTipi Tipleri:

 
              
    . Tansiyon
    . Nabiz
    . Seker
    . Agirlik
    . Adim
    . VKE
    . Kalsiyum
    . GidaKalorisi
    . DusmeSayisi
    . AktifKalori
    . Antreman
    . CikilanKat
    . Oksijen
    . SolunumCihazi
    . SolunumHizi
    . UykuIncelemesi
    . ZorluEkspirasyon
    . ZorluAkimHizi
    . ZorluVitalKapasite
    . VucutSicakligi
    . BisikletMesafesi

  

Tetkik Sonuç Metodları


Authentication

Yardımcı web servisin kullanılması için HTTP Header içerisinde KullaniciAdi ve Sifre parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Bakanlık tarafından verilen kullanıcı adıdır (Guid).

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir.Bakanlık tarafından verilen şifredir.

Işlem Bana Ait Değil Metotları


Authentication

Yardımcı web servisin kullanılması için HTTP Header içerisinde KullaniciAdi ve Sifre parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Bakanlık tarafından verilen kullanıcı adıdır (Guid).

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir.Bakanlık tarafından verilen şifredir.

IslemBanaAitDegilListele (GET)

İlgili kuruma yapılan bu işlem bana ait değil bildirim listesini döner. Sorgu yapılacak başlangıç bitiş aralığı girilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/IslemBanaAitDegilListele?baslangicAraligi=yyyyMMdd&bitisAraligi=yyyyMMdd

Attributes
 • baslangicAraligi string

  Başlangıç tarihi

 • bitisAraligi string

  Bitiş tarihi

Sonuç

Bu işlem bana ait değil bildirim listesini döner.

 
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "sysTakipNo": "123aaaa321",
      "islemAdi": "AAA ISLEMI",
      "islemKodu": "124870",
      "hastane": "XXX HASTANESİ",
      "islemReferansNo": "12345"
    }
  ],
  "mesaj": null
}

            

TetkikMukerrerSorgulama (POST)

Gönderilen Sut Koduna göre son 90 gün içerisinde yapılmış ise D Vitamini tetkik bilgilerini dönen servistir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/TetkikSonuc/TetkikMukerrerSorgulama

Örnek "application/json" formatında post:

 
              
{
  "KlinikKodu" : "",
  "HastaKimlikBilgisi" : "",
  "HekimKimlikBilgisi" : "",
  "SutKodu" : ["" , ""]
}
  

Attributes
 • KlinikKodu string

  string olarak gönderilir.

 • HastaKimlikBilgisi string

  string olarak gönderilir.

 • HekimKimlikBilgisi string

  string olarak gönderilir.

 • SutKodu string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Servis işlem tarihi son 90 gün içerisinde olan kişiye ait D Vitamini tetkik sonuc bilgilerini cevap olarak dönmektedir. Servis cevabında 3 farklı sonuç kodu bulunmaktadır. Sonuç kodları '0,1,2,3' şeklinde olup detayları aşağıdaki şekildedir; * '0' SGK bildirimi yapılacak * '1' İlgili Sut Kodu için mükerrer tetkik kontrolü yapılamaz. * '2' Son 90 gün içerisinde yapılan tetkik bulunmaktadır, bu sebeple SGK bildirimi yapılmayacaktır. * '3' İlgili hekim branşına ait tetkikler için SGK bildirimi yapılmayacaktır. Servis cevabı içerisinde bulunan "durum" alanı içerisinde 4 farklı sonuç kodu dönmekte ve detayları aşağıdaki şekildedir; * '1' İşlemlerin başarılı bir şekilde sonuçlandığı durumlarda * '2' İşlem sırasında sistem hatası alınması durumunda * '3' Birden fazla sorgulanan sut kodlarından en az bir tanesi için bildirim yapılmaması gereken durumlarda * '4' İstek yapılan parametreler için alınan hatalarda. (Hatalı hasta kimlik numarası, hatalı hekim kimlik numarası, hatalı veri formatı)

 
{
  "durum": 3,
  "sonuc": {
    "tetkikSonuc": [
      {
        "sutKodu": "900130",
        "sonucKodu": 2,
        "sonucMesaji": "Son 90 gün içerisinde yapılan tetkik bulunmaktadır, bu sebeple SGK bildirimi yapılmayacaktır.",
        "tetkikSonucBilgileri": [
          {
            "hastaneAdi": "TEST DEVLET HASTAHANESİ",
            "klinikAdi": "PERINATOLOJI",
            "gerceklesmeZamani": "201910260020",
            "tetkikSonucTarihi": "201910260015",
            "tetkikSonucDetaylari": [
              {
                "loincKodu": "58410-2",
                "tetkikSonucParametreAdi": "D VITAMINI2",
                "tetkikSonucu": "55",
                "tetkikSonucuBirimi": "",
                "tetkikSonucuReferansDegeri": "",
                "tetkikSonucuReferansDegerAraligindaMi": "1"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "sutKodu": "123",
        "sonucKodu": 1,
        "sonucMesaji": "İlgili Sut Kodu için mükerrer tetkik kontrolü yapılamaz.",
        "tetkikSonucBilgileri": null
      },
      {
        "sutKodu": "900010",
        "sonucKodu": 2,
        "sonucMesaji": "Son 90 gün içerisinde yapılan tetkik bulunmaktadır, bu sebeple SGK bildirimi yapılmayacaktır.",
        "tetkikSonucBilgileri": [
          {
            "hastaneAdi": "TEST DEVLET HASTAHANESİ",
            "klinikAdi": "PERIFERIK DAMAR CERRAHISI",
            "gerceklesmeZamani": "201910260015",
            "tetkikSonucTarihi": "201910260015",
            "tetkikSonucDetaylari": [
              {
                "loincKodu": "58410-2",
                "tetkikSonucParametreAdi": "D VITAMINI 1",
                "tetkikSonucu": "55",
                "tetkikSonucuBirimi": "",
                "tetkikSonucuReferansDegeri": "",
                "tetkikSonucuReferansDegerAraligindaMi": "1"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "mesaj": null
}
              
            

Özellikli İzlem Metodları


Authentication

Yardımcı web servisin kullanılması için HTTP Header içerisinde KullaniciAdi ve Sifre parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Bakanlık tarafından verilen kullanıcı adıdır (Guid).

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir.Bakanlık tarafından verilen şifredir.

GetOzellikliIzlemListesi (GET)

Kurum Kodu bilgisine bağlı olan Özellikli İzlem Kişi listesini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/OzellikliIzlem/GetOzellikliIzlemListesi?KurumKodu=

Attributes
 • KurumKodu string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Özellikli İzlem Kişi Listesini Array olarak döner.

 
  {
    "durum": 1,
    "sonuc": [
      {
        "tcKimlikNo": "12345678901",
        "adSoyad": "AD SOYAD",
        "bildirimTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "telefonNumarasi": [
          {
            "telefon": "1234567890"
          },
          {
            "telefon": "1234567890"
          }
        ],
        "temasliTipi": {
          "tip": 1,
          "adi": "Sınırdan Giriş"
        },
        "izlemSayisi": 2,
        "surecDurum": {
          "durum": 10,
          "adi": "Evde İzlem Devam Ediyor"
        },
        "birinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "ikinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "ucuncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "dorduncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "besinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "altinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "yedinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "sekizinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "dokuzuncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "onuncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z"
      },
      {
        "tcKimlikNo": "12345678901",
        "adSoyad": "AD SOYAD",
        "bildirimTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "telefonNumarasi": [],
        "temasliTipi": {
          "tip": 2,
          "adi": "Vaka Temaslısı"
        },
        "izlemSayisi": 2,
        "surecDurum": {
          "durum": 10,
          "adi": "Evde İzlem Devam Ediyor"
        },
        "birinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "ikinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "ucuncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "dorduncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "besinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "altinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "yedinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "sekizinciIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "dokuzuncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z",
        "onuncuIzlemTarihi": "2020-03-10T00:00:00Z"
      }
    ],
    "mesaj": null
  }

            

GetHastaTemasDurumu (GET)

Kimlik Numarası parametresine bağlı olarak hasta temas durumunu döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/OzellikliIzlem/GetHastaTemasDurumu?TcKimlikNo=&HekimKimlikNo=

Attributes
 • TcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

 • HekimKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Hastanın temas durumunu döner.

 
  {
    "durum": 1,
    "sonuc": {
      "durum": "Dikkat! Temas Riskli Hasta",
      "temasRiskiBaslamaZamani": "2020-04-02T00:03:38",
      "temasRiskiBitisZamani": "2020-04-16T00:03:38"
    },
    "mesaj": null
  }

            

GetOzellikliIzlemBilgisiListesi (GET)

Gönderilen kurum kodu ve tarih parametresine göre kurumun yaptığı izlem listesini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/OzellikliIzlem/GetOzellikliIzlemBilgisiListesi?KurumKodu=&tarih=yyyyMMdd

Attributes
 • KurumKodu string

  Query string olarak gönderilir.

 • tarih Date

  Query Date olarak gönderilir.

Sonuç

Kurumun izlem listesini array olarak döner.

 
  {
    "durum": 1,
    "sonuc": [
      {
        "sysTakipNo": "",
        "hastaKimlikNumarasi": "",
        "izlemYapilmaDurumu": 1,
        "izlemYapilmamaNedeni": null,
        "izlemTarihi": "2020-04-22T12:29:00",
        "izlemNotu": "n",
        "semptomGelismeDurumu": 2,
        "semptomAciklamasi": null,
        "izlemIslemTuru": 2,
        "kacinciOzellikliIzlem": 15,
        "listeyeDahilMi": 1,
        "yuksekAtes": null,
        "oksuruk": null,
        "nefesDarligi": null,
        "numuneAlindiMi": null,
        "numuneAlinmamaNedeni": null,
        "vucutIsisi": null,
        "izlemYapilmamaNedeniAciklama": null,
        "surecBitir": 1,
        "kasAgrisi": 1,
        "basAgrisi": 2,
        "tatKokuKaybi": 2,
        "ishal": 1
      },
      {
        "sysTakipNo": "",
        "hastaKimlikNumarasi": "",
        "izlemYapilmaDurumu": 1,
        "izlemYapilmamaNedeni": null,
        "izlemTarihi": "2020-04-22T12:29:00",
        "izlemNotu": "n",
        "semptomGelismeDurumu": 2,
        "semptomAciklamasi": null,
        "izlemIslemTuru": 2,
        "kacinciOzellikliIzlem": 15,
        "listeyeDahilMi": 1,
        "yuksekAtes": null,
        "oksuruk": null,
        "nefesDarligi": null,
        "numuneAlindiMi": null,
        "numuneAlinmamaNedeni": null,
        "vucutIsisi": null,
        "izlemYapilmamaNedeniAciklama": null,
        "surecBitir": 1,
        "kasAgrisi": 1,
        "basAgrisi": 2,
        "tatKokuKaybi": 2,
        "ishal": 1
      }
    ],
    "mesaj": null
  }