USS Servisler

USS Servisler, Ulusal Sağlık Sistemi tarafından (USS) toplanan verilerin saha tarafından doğrulanmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu çerçevede çeşitli başlıklar altında kullanıma sunulmuştur.

Sistem Rest tabanlı olarak geliştirilmiştir ve methodların yanında (Post, Get, ..) olarak kullanılan yöntemler belirtilmiştir.

Sonuç olarak iki farklı durum geçerlidir. Başarılı sonuçlar için "durum": 1 başarısız sonuçlar için ise "durum": 2 sonucu dönülmektedir.

Ulaşım adresi : https://ussservis.saglik.gov.tr/api/

Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

 
static void Main(string[] args)
{
  System.Net.Http.HttpClient client = new System.Net.Http.HttpClient();
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  client.DefaultRequestHeaders.Add("KullaniciAdi", "123123");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("Sifre", "123123");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("UygulamaKodu", "123123");

  string healthcareProvider = "1234";
  string tarih = "yyyyMMdd";

  HttpResponseMessage messge = client.GetAsync("https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/TakipNoListeleme?healthcareProvider=" + healthcareProvider + "&tarih=" + tarih).Result;

  if (messge.IsSuccessStatusCode)
  {
    string result = messge.Content.ReadAsStringAsync().Result;
  }
}
              
            

Authentication

Yardımcı web servislerinin kullanılması için tüm metodlarla beraber HTTP Header içerisinde KullaniciAdi, Sifre ve UygulamaKodu parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Kullanici adi kullanılan servise göre Hastane kullanıcı adi veya hekim kimlik numarasıdır

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir. Sağlık Net şifresidir.

 • UygulamaKodu string

  Header içerisinde gönderilir. Sağlık Net uygulama kodudur.

Hatalar

Yardımcı web servislerden alınan hatalar sistemde belirli bir Id ile kayıt altına alınmakta ve dönüş yapılmaktadır. Bir hata ile karşılaşılması durumunda bu hata kodu ile iletişime geçilebilir.

 
 
{
  "error": {
    "Durum": 2,
    "Sonuc": "",
    "Mesaj": "Beklenmeyen bir hatayla karşılaşıldı. İlgili Hata kaydedilmiştir ve en kısa sürede incelenecektir. Hata no: 12345687"
  }
}

            

GetKisiyeAitAsiTakvimi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin Aşı Takvim bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetKisiyeAitAsiTakvimi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin aşı takvimini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "annetckimlikno": "",
   "dogumtarihi": "2015-12-14T12:00:00",
   "dogumsirasi": null,
   "cinsiyet": 2,
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2017-03-28T00:00:00"
  },
  "asiTakvimi": [
   {
    "sysTakipNo": "123123123",
    "planlananIlkYapTarih": "2016-06-11T12:00:00",
    "planlananSonYapTarih": "2016-07-10T12:00:00",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "yapilmaTarihi": "2016-06-20T10:59:48",
    "toplamErtelemeSuresi": null,
    "asiDurumu": 1,
    "asiAdi": "HEP-B",
    "asiKodu": 8,
    "asininDozu": 3,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": "123321123",
    "planlananIlkYapTarih": "2016-06-11T12:00:00",
    "planlananSonYapTarih": "2016-07-10T12:00:00",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "yapilmaTarihi": "2016-06-20T11:11:15",
    "toplamErtelemeSuresi": null,
    "asiDurumu": 1,
    "asiAdi": "OPA",
    "asiKodu": 1,
    "asininDozu": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": null,
    "planlananIlkYapTarih": "2016-02-12T12:00:00",
    "planlananSonYapTarih": "2016-03-12T12:00:00",
    "hekimAdSoyad": null,
    "kurumAdi": null,
    "yapilmaTarihi": "2016-02-12T02:38:47",
    "toplamErtelemeSuresi": null,
    "asiDurumu": 1,
    "asiAdi": "KPA",
    "asiKodu": 133,
    "asininDozu": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitAsiListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin Aşı bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetKisiyeAitAsiListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin aşı bilgisini getirir.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "hasta": {
      "annetckimlikno": "12312312312",
      "dogumtarihi": "2016-11-04T00:00:00Z",
      "dogumsirasi": 1,
      "cinsiyet": 1,
      "hastaTC": "12332112332",
      "adSoyad": "TEST KISI",
      "birimeAtanmaTarihi": "2017-12-20T11:17:11.277Z"
  },
  "asiKisi": [
    {
      "sysTakipNo": "49911232BXO9QQN",
      "hekimAdSoyad": "TEST HEKIM",
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "yapilmaTarihi": "2017-05-18T11:45:00Z",
      "asiAdi": "BİVALAN OPA (ORAL POLİO AŞISI)",
      "asiKodu": 1,
      "asininDozu": 1,
      "gonderimZamani": "2017-05-25T11:46:06.73Z"
    },
    {
      "sysTakipNo": "5101X1231123N6O",
      "hekimAdSoyad": "TEST KULLANICI",
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "yapilmaTarihi": "2017-11-15T14:31:31Z",
      "asiAdi": "KPA 13 VALANLI (KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI 13 VALANLI)",
      "asiKodu": 133,
      "asininDozu": 6,
      "gonderimZamani": "2017-12-08T14:32:53.443Z"
    }
   ]
  },
  "mesaj": null
}

            

Aşı Methodları

GetKisiyeAitAsiErtelemeListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin Aşı erteleme bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetKisiyeAitAsiErtelemeListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin aşı erteleme bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "annetckimlikno": "12312312312",
   "dogumtarihi": "2012-08-16T12:00:00",
   "dogumsirasi": 1,
   "cinsiyet": 2,
   "hastaTC": "32112332112",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2015-06-18T00:00:00"
  },
  "asiErteleme": [
   {
    "sysTakipNo": "1512355123",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2012-10-22T12:00:00",
    "asiadi": "HEP-B",
    "asikodu": "8",
    "asinindozu": 1,
    "asiertelemesuresi": 33,
    "yapilmamadurumu": 1,
    "yapilmamanedeni": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": "761234511232",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2012-10-22T12:00:00",
    "asiadi": "HEP-B",
    "asikodu": "8",
    "asinindozu": 2,
    "asiertelemesuresi": 32,
    "yapilmamadurumu": 1,
    "yapilmamanedeni": 1,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitAsiErtelemeListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait aşı erteleme listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/asi/GetBirimeAitAsiErtelemeListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin aşı erteleme bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "annetckimlikno": "12312312312",
    "dogumtarihi": "2012-05-23T12:00:00",
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 1,
    "hastaTC": "12332112332",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-09-04T00:00:00"
   },
   "asiErteleme": [
    {
     "sysTakipNo": "61234113413",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-06-17T09:35:14",
     "asiadi": "SUÇİÇEĞİ",
     "asikodu": "21",
     "asinindozu": 1,
     "asiertelemesuresi": null,
     "yapilmamadurumu": 2,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "annetckimlikno": "6412324131",
    "dogumtarihi": "2012-09-26T12:00:00",
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 1,
    "hastaTC": "6576556712",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-08-18T00:00:00"
   },
   "asiErteleme": [
    {
     "sysTakipNo": "9877652344",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-10T11:02:22",
     "asiadi": "SUÇİÇEĞİ",
     "asikodu": "21",
     "asinindozu": 1,
     "asiertelemesuresi": 29,
     "yapilmamadurumu": 1,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "4565253234",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-10T11:04:02",
     "asiadi": "KPA",
     "asikodu": "133",
     "asinindozu": 6,
     "asiertelemesuresi": 29,
     "yapilmamadurumu": 1,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "765312341",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-10T11:03:29",
     "asiadi": "KKK",
     "asikodu": "3",
     "asinindozu": 1,
     "asiertelemesuresi": 29,
     "yapilmamadurumu": 1,
     "yapilmamanedeni": 4,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

Bebek/Çocuk İzlem Methodları

GetBirimeAitBebekCocukIzlemListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait Aşı Takvim bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/bebekcocukizlem/GetBirimeAitBebekCocukIzlemListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin bebek çocuk izlem bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "hasta": {
    "annetckimlikno": null,
    "dogumtarihi": null,
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 1,
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2017-02-21T00:00:00"
   },
   "bebekCocukIzlem": [
    {
     "sysTakipNo": "54132413241",
     "hekimAdSoyad": "TEST USER",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-06-13T14:33:09",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": null,
     "dvitaminilojvedestegi": 9,
     "demirlojistgivedestegi": 9,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 10,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": null,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "54178724498",
     "hekimAdSoyad": "TEST USER",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2017-01-02T15:18:04",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": null,
     "dvitaminilojvedestegi": 12,
     "demirlojistgivedestegi": 9,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 11,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": null,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "annetckimlikno": null,
    "dogumtarihi": null,
    "dogumsirasi": null,
    "cinsiyet": 2,
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-03-23T00:00:00"
   },
   "bebekCocukIzlem": [
    {
     "sysTakipNo": "52490875350",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-06-27T14:51:49",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": 45,
     "dvitaminilojvedestegi": 10,
     "demirlojistgivedestegi": 7,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 9,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": 12,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    },
    {
     "sysTakipNo": "98123512311",
     "hekimAdSoyad": "EMRE KARADENIZ",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-10-05T12:59:15",
     "agizdansivitedavisi": null,
     "bascevresi": 45,
     "dvitaminilojvedestegi": 12,
     "demirlojistgivedestegi": 9,
     "dogumagirligi": null,
     "kacinciizlem": 10,
     "topukkani": null,
     "topukkanialmazamani": null,
     "hemoglobin": null,
     "hematokrit": null,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitBebekCocukIzlemListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin bebek çocuk izlem bilgisini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/bebekcocukizlem/GetKisiyeAitBebekCocukIzlemListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin bebek çocuk izlem bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "annetckimlikno": null,
   "dogumtarihi": null,
   "dogumsirasi": null,
   "cinsiyet": 1,
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2017-03-02T00:00:00"
  },
  "bebekCocukIzlem": [
   {
    "sysTakipNo": "51234113242",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-12-05T16:17:53",
    "agizdansivitedavisi": null,
    "bascevresi": null,
    "dvitaminilojvedestegi": 12,
    "demirlojistgivedestegi": 9,
    "dogumagirligi": null,
    "kacinciizlem": 16,
    "topukkani": null,
    "topukkanialmazamani": null,
    "hemoglobin": null,
    "hematokrit": null,                                              
    "boy": 53,
    "kilo": 4850,
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

Gebelik Methodları

GetBirimeAitGebelikBildirimListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebelik bildirim listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetBirimeAitGebelikBildirimListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gebelik bildirim bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-01-11T00:00:00"
   },
   "gebelikBildirim": [
    {
     "sysTakipNo": "12351241341",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM,
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "kangrubu": 1,
     "islemzamani": "2017-01-04T15:17:00",
     "sonadettarihi": "2016-11-01T00:00:00",
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ],
  "riskliGebelik": false,
  "riskliGebelikDetayi": ""
  },
  {
   "hasta": {
    "hastaTC": "32132132112",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2015-01-05T00:00:00"
   },
   "gebelikBildirim": [
    {
     "sysTakipNo": "1461461145",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "kangrubu": 4,
     "islemzamani": "2017-01-18T16:15:00",
     "sonadettarihi": "2016-12-14T00:00:00",
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ],
  "riskliGebelik": false,
  "riskliGebelikDetayi": ""
  }
 ],
 "mesaj": null
}

              
            

GetBirimeAitGebelikIzlemListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebelik izlem listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetBirimeAitGebelikIzlemListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gebelik izlem bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-09-13T00:00:00"
   },
   "gebelikIzlem": [
    {
     "gebelikBildirimSYSTakipNo": "53211123511",
     "sysTakipNo": "12451252234",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-09-08T09:23:48",
     "sonadettarihi": "2016-07-10T00:00:00",
     "kacincigebeizlem": 1,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "hastaTC": "43243234212",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-05-10T00:00:00"
   },
   "gebelikIzlem": [
    {
     "gebelikBildirimSYSTakipNo": "134132414",
     "sysTakipNo": "3251241354",
     "hekimAdSoyad": "DIDEM ERCAN ATAÇ",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2016-10-10T09:43:45",
     "sonadettarihi": "2016-07-08T00:00:00",
     "kacincigebeizlem": 1,
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitGebelikSonucListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebelik sonuc listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetBirimeAitGebelikSonucListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gebelik sonuc bilgisini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
{
   "hasta": {
    "hastaTC": "12312312312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-02-12T00:00:00"
   },
   "gebelikSonucu": [
    {
     "sysTakipNo": "124512341",
     "gebelikBildirimSYSTakipNo": "51236112333",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-05-20T10:12:36",
     "sonadettarihi": "2012-07-27T12:00:00",
     "gebeliksonlanmatarihi": "2013-05-06T12:00:00",
     "gebeliksonucu": 1,
     "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  },
  {
   "hasta": {
    "hastaTC": "54354354312",
    "adSoyad": "TEST USER",
    "birimeAtanmaTarihi": "2016-07-16T00:00:00"
   },
   "gebelikSonucu": [
    {
     "sysTakipNo": "6514112231",
     "gebelikBildirimSYSTakipNo": "41412311514",
     "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
     "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
     "islemzamani": "2013-10-07T10:53:24",
     "sonadettarihi": "2012-12-28T12:00:00",
     "gebeliksonlanmatarihi": "2013-09-27T12:00:00",
     "gebeliksonucu": 1,
     "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
     "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
    }
   ]
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitGebelikBildirimListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişiye ait gebelik bildirim listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetKisiyeAitGebelikBildirimListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişiye ait gebelik bildirim listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2016-11-27T00:00:00"
  },
  "gebelikBildirim": [
   {
    "sysTakipNo": "3VNDO2ASDYJTYYU",
    "hekimAdSoyad": "TEST USER",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "kangrubu": 1,
    "islemzamani": "2017-02-17T16:33:00",
    "sonadettarihi": "2016-12-04T00:00:00",
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ],
  "riskliGebelik": false,
  "riskliGebelikDetayi": ""
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitGebelikIzlemListesi (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişiye ait gebelik izlem listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetKisiyeAitGebelikIzlemListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin gebelik izlem listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2015-08-22T00:00:00"
  },
  "gebelikIzlem": [
   {
    "gebelikBildirimSYSTakipNo": "42123511243",
    "sysTakipNo": "112551231513",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-12-22T13:36:00",
    "gestasyonelDiyabetTaramasi": null,
    "islemiYapan": "12312332121",
    "bilgiAlinanKisiAdSoyad": "TEST KİŞİ",
    "bilgiAlinanKisiTelefonNumarasi": null,
    "sonadettarihi": "2016-06-10T00:00:00",
    "dvitaminilojistigivedestegi": 9,
    "demirlojistigivedestegi": 6,
    "gebelikteRiskDurumu": 3,
    "hemoglobin": 10,
    "idrardaProtein": 1,
    "konjenitalanomalilidogumvarligi": null,
    "kacinciGebeIzlem": 3,
    "izleminYapildigiYer": null,
    "boy": 53,
    "kilo": 4850,
    "gonderimZamani": "2016-12-26T13:37:34"
   },
   {
    "gebelikBildirimSYSTakipNo": "512343152123",
    "sysTakipNo": "12315123",
    "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-10-27T09:56:35",
    "gestasyonelDiyabetTaramasi": null,
    "islemiYapan": "32132132112",
    "bilgiAlinanKisiAdSoyad": "TEST KİŞİ",
    "bilgiAlinanKisiTelefonNumarasi": null,
    "sonadettarihi": "2016-06-10T00:00:00",
    "dvitaminilojistigivedestegi": 7,
    "demirlojistigivedestegi": 4,
    "gebelikteRiskDurumu": 3,
    "hemoglobin": 10.9,
    "idrardaProtein": 1,
    "konjenitalanomalilidogumvarligi": null,
    "kacinciGebeIzlem": 2,
    "izleminYapildigiYer": 123123,
    "boy": 53,
    "kilo": 4850,
    "gonderimZamani": "2016-10-31T10:59:19"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

GetKisiyeAitGebelikSonucListesi

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişiye ait gebelik sonuc listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/gebelik/GetKisiyeAitGebelikSonucListesi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin gebelik sonuc listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "hasta": {
   "hastaTC": "12312312312",
   "adSoyad": "TEST USER",
   "birimeAtanmaTarihi": "2016-10-11T00:00:00"
  },
  "gebelikSonucu": [
   {
    "sysTakipNo": "54144317493",
    "gebelikBildirimSYSTakipNo": "52555218417",
    "hekimAdSoyad": "TEST USER",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2016-12-29T11:19:24",
    "sonadettarihi": null,
    "gebeliksonlanmatarihi": "2016-12-24T12:00:00",
    "gebeliksonucu": 1,
    "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   },
   {
    "sysTakipNo": "50454122642",
    "gebelikBildirimSYSTakipNo": "50113344289",
    "hekimAdSoyad": "MEHMET ÇIM",
    "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
    "islemzamani": "2014-06-02T02:21:00",
    "sonadettarihi": "2013-08-16T12:00:00",
    "gebeliksonlanmatarihi": "2014-05-27T12:00:00",
    "gebeliksonucu": 1,
    "gebeliksonucuad": "DOĞUM",
    "gonderimZamani": "0001-01-01T00:00:00"
   }
  ]
 },
 "mesaj": null
}
              
            

Hasta Methodları

GetBirimeAitHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1989-04-16T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1989-04-16T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80917,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "birimeatanmatarihi": "2016-08-10T00:00:00",
   "adres": null
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1996-10-03T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1996-10-03T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 32132132112,
   "lokasyonkodu": 89457,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "birimeatanmatarihi": "2015-03-13T00:00:00",
   "adres": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitGeziciHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gezici hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitGeziciHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin gezici hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2004-06-08T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2004-06-08T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80754,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": 51231112312,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": null,
   "dogumtarihiresmi": "2016-03-13T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 43243243212,
   "lokasyonkodu": 140669,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitYabanciHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait yabancı hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitYabanciHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin yabancı hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2005-01-12T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2005-01-12T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitYenidoganHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait yeni doğan hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitYenidoganHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin yeni doğan hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [  
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 12312312312,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2013-02-06T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  },
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 43243243212,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2014-09-12T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitHukumluHastaBilgisi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait hükümlü hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitHukumluHastaBilgisi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin hükümlü hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [  
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 12312312312,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2013-02-06T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  },
  {
   "ad": null,
   "annetckimliknumarasi": 43243243212,
   "cinsiyetresmi": null,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2014-09-12T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": null,
   "gezicidurumu": null,
   "hastakimliknumarasi": null,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": null,
   "uyruk": null,
   "mavikart": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeYeniEklenenHastaListesi (GET)

Tarih aralığı ve birim IDsi parametre olarak gönderilen birime yeni eklenen hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeYeniEklenenHastaListesi?birimId=&baslangicTarihi=yyyyMMdd&bitisTarihi=yyyyMMdd

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • baslangicTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

 • bitisTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime yeni eklenen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1944-10-01T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1944-10-01T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1938-10-20T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1938-10-20T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimHastaHareketleriBilgisi (GET)

Tarih aralığı ve birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait hasta hareketleri listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimHastaHareketleriBilgisi?birimId=&baslangicTarihi=yyyyMMdd&bitisTarihi=yyyyMMdd

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • baslangicTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

 • bitisTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait hasta hareketleri listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2006-12-26T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2006-12-26T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 54354354334,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": 12312312312,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": "2012-09-26T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2012-09-26T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitGebeHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait gebe hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait gebe hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1991-01-15T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1991-01-15T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80923,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1996-10-03T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1996-10-03T00:00:00",
   "gezicidurumu": "True",
   "hastakimliknumarasi": 32132132132,
   "lokasyonkodu": 89457,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitLohusaHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait lohusa hasta listesini getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitLohusaHastaListesi?birimId=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait lohusa hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1979-10-01T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1979-10-01T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 80912,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1983-10-25T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1983-10-25T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 80912,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitSonYeniEklenenHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren birime atanan hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonYeniEklenenHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2010-02-08T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2010-02-08T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "eslestirmeNedeni": null
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": 43252221112,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": 1,
   "dogumtarihi": null,
   "dogumtarihiresmi": "2014-02-05T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132132,
   "lokasyonkodu": 2164,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": null,
   "eslestirmeNedeni": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}

              
            

GetBirimeAitSonIlisigiKesilenHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonIlisigiKesilenHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1994-11-11T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1994-11-11T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312312,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "eslestirmeNedeni": null
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1965-03-06T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1965-03-06T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132121,
   "lokasyonkodu": 2164,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0,
   "eslestirmeNedeni": null
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitSonOlenHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren vefaat eden hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonOlenHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birim ile vefaat sonucu ilişiği kesilen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 1,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1945-02-07T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1945-02-07T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32132132112,
   "lokasyonkodu": 178583,
   "olumtarihi": "2016-02-19T00:00:00",
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1997-11-18T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1997-11-18T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312321,
   "lokasyonkodu": 2167,
   "olumtarihi": "2014-02-23T12:00:00",
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetBirimeAitSonYurtdisiHastaListesi (GET)

Birim IDsi parametre olarak gönderilen birime ait, parametre olarak gönderilen gün sayısından itibaren yurtdışına gidiş nedeniyle birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir. Bu tarih en çok 14 gün olabilir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/hasta/GetBirimeAitSonYurtdisiHastaListesi?birimId=&gun=

Attributes
 • birimId number

  Query string olarak gönderilir.

 • gun number(Max 14)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birim ile ilişiği kesilen hasta listesini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "2005-03-02T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "2005-03-02T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 32232232212,
   "lokasyonkodu": null,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  },
  {
   "ad": "TEST",
   "annetckimliknumarasi": null,
   "cinsiyetresmi": 2,
   "dogumsirasi": null,
   "dogumtarihi": "1990-11-30T00:00:00",
   "dogumtarihiresmi": "1990-11-30T00:00:00",
   "gezicidurumu": "False",
   "hastakimliknumarasi": 12312312321,
   "lokasyonkodu": 2164,
   "olumtarihi": null,
   "soyad": "USER",
   "uyruk": 9980,
   "mavikart": 0
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

GetHastaHekimBirimBilgisi (GET)

TC Kimlik Numarası parametre olarak gönderilen kişiye ait birim bilgilerini getirir.

Örnek kullanım: https://usskurumsal.saglik.gov.tr/api/genel/GetHastaHekimBirimBilgisi?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin birim bilgilerini getirir.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "birimBilgileri": {
   "adi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
   "adresi": "TEST ADRESİ",
   "kodu": 123321
  },
  "hekimAdSoyad": "TEST HEKİM",
  "birimeAtanmaTarihi": "2009-01-30T00:00:00"
 },
 "mesaj": null
}
              
            

TakipNoListeleme (GET)

Birim IDsi ve sorgulama tarihi parametre olarak gönderilen birime ait sys takip numaralarını getirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/TakipNoListeleme?healthcareProvider=&tarih=yyyyMMdd

Attributes
 • healthcareProvider number

  Query string olarak gönderilir.

 • tarih date(yyyyMMdd)

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birime ait sys takip numaraları döner.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": [
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  },
  {
   "sysTakipNo": "asdasd123asd"
  }
 ],
 "mesaj": null
}
              
            

HemoglobinopatiBilgileriSorgula (GET)

Hasta Kimlik numarası parametre olarak gönderilen kişiye ait Hemoglobinopati test sonuclarını döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/HemoglobinopatiBilgileriSorgula?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin Hemoglobinopati test bilgilerini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
    "sonuc": [
    {
      "sysTakipNo": "ASD123ASDASD",
      "hastaTc": "12312312312",
      "kurum": "123321",
      "hekimKimlikNumarasi": "12312312312",
      "esAdayiKimlikNumarasi": null,
      "esAdayiTelefonNumarasi": null,
      "islemTipi": "EÖT DIŞI İŞLEM",
      "taramaTestiSonucu": "NORMAL",
      "taramaSonucu": "GENETİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLDİ",
      "taramaTarihi": "2018-04-21T00:40:58.313Z",
      "testSonuclari": [
        {
        "testSonucuTasiyicilikTuru": "TALASEMİ TAŞIYICISI",
        "testSonucuHastalikTuru": ""
        }
      ]
    }
  ],
  "mesaj": null
}


            

NtpBilgileriSorgulaAhbs (GET)

Birim Id'si ve gün sayısı parametre olarak gönderilen birime ait NTP bilgileri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/NtpBilgileriSorgulaAhbs?birimId=&gunSayisi=

Attributes
 • sysTakipNo string

  string olarak gönderilir.

 • gunSayisi string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili birimin NTP bilgilerini sonuç olarak getirir.

 
{
  "hastaKimlikNumarasi": "12312312312",
  "ad": "TestUser",
  "soyad": "TestUser",
  "anneKimlikNumarasi": "12312312312",
  "cinsiyet": "Kadın",
  "dogumTarihi": "2016-12-04T00:00:00Z",
  "dogumSirasi": "1",
  "taramaOrnegininAlindigiZaman": "2018-06-19T10:16:12.313Z",
  "numuneDurumBilgisi": "GÖNDERILMEYI BEKLIYOR",
  "ebeveynTelefonNumarası": "1231231212",
  "taramayaAitUyarilar": [
  null
  ]
}

            

NtpBilgileriSorgulaHbys (GET)

Anne Tc Kimlik numarası parametre olarak gönderilen kişiye ait NTP bilgileri döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/NtpBilgileriSorgulaHbys?anneKimlikNumrasi=

Attributes
 • anneKimlikNumrasi string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili kişinin NTP bilgilerini sonuç olarak getirir.

 
            

GetReceteBilgileri (GET)

Sys Takip numarası ve hizmet sunucu bilgisi gönderilen pakete ait recete bilgilerini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/RenkliRecete/GetReceteBilgileri?sysTakipNo=&hizmetSunucu=

Attributes
 • sysTakipNo string

  string olarak gönderilir.

 • hizmetSunucu string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Json olarak ilgili paketin içerisinde bulunan recete bilgilerini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "RECETE_BILGISI": {
      "RECETE_TARIHI": {
        "@value": "201807231027"
      },
      "RECETE_NUMARASI": {
        "@value": "12312312"
      },
      "RECETE_TURU": {
        "@value": "NORMAL",
        "@version": "1",
        "@codeSystemGuid": "c2fbe9bb-f6b3-4cb5-8670-47890ed7ed4b",
        "@code": "1"
      },
      "HEKIM_KIMLIK_NUMARASI": {
        "@value": "12312312312"
      },
      "ILAC_BILGISI": [
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1239111561321"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "4"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": "TEST ACILAMASI"
          }
        },
        {
          "ILAC_BARKODU": {
            "@value": "1119512311122"
          },
          "ILAC_ADI": {
            "@value": "TEST ILACI"
          },
          "KUTU_ADETI": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SEKLI": {
            "@value": "GÖZ ÜZERİNE",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8",
            "@code": "10"
          },
          "ILAC_KULLANIM_SAYISI": {
            "@value": "2"
          },
          "ILAC_KULLANIM_DOZU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU": {
            "@value": "1"
          },
          "ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI": {
            "@value": "GÜN",
            "@version": "1",
            "@codeSystemGuid": "64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9",
            "@code": "3"
          },
          "ILAC_ACIKLAMA": {
            "@value": ""
          }
        }
      ]
    }
  },
  "mesaj": null
}


            

GetAhbKronik (GET)

Servisi kullanan kişiye ait kurumun tanı ve hasta bilgileri listesini döner.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/GetAhbKronik

Sonuç

Json olarak ilgili paketin içerisinde bulunan tanı ve hasta bilgileri listesini sonuç olarak getirir.

 

{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hasta_Tc": "12345678910",
      "tani_Kodu": "TEST TANI KODU",
      "tani_Adi": "TEST TANISI"
    },
    {
      "hasta_Tc": "12345678911",
      "tani_Kodu": "TEST TANI KODU",
      "tani_Adi": "TEST TANISI"
    },
    {
      "hasta_Tc": "12345678912",
      "tani_Kodu": "TEST TANI KODU",
      "tani_Adi": "TEST TANISI"
    },
  "mesaj": null
}


            

GetHastaIletisimBilgileri (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin iletişim bilgilerini getirir. Bu servis sadece aile hekimleri içindir, aile hekimleri sadece kendilerine kayıtlı olan hastaların iletişim bilgilerini görebilirler.

Sınırlamalar ve İş Kuralları: - Bilgilerine erişilmek istenen vatandaş, gönderilen aile hekimine atanmış olması gerekmektedir. - Hekim günde en fazla 50 defa vatandaş bilgilerini sorgulayabilir.

Örnek kullanım: https://usskurumsal.saglik.gov.tr/api/hasta/GetHastaIletisimBilgileri?tcKimlikNo=

Attributes
 • tcKimlikNo string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak ilgili hastaya ait iletişim bilgilerini döner.

Telefon Tipleri:

 

1.  Ev Telefonu
2.  İş Telefonu
3.  Cep Telefonu
4.  Yakınının Sabit Telefonu
5.  Yakınının Cep Telefonu


 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "mhrs": [
      {
        "telefonTipi": 1,
        "telefonNumarasi": "123123123"
      },
      {
        "telefonTipi": 3,
        "telefonNumarasi": "123123123"
      }
    ],
    "enabiz": [
      {
        "telefonTipi": 3,
        "telefonNumarasi": "123123123"
      }
    ]
  },
  "mesaj": null
}
              
            

SifreGuncelleme (POST)

Parametre olarak "eskiSifre" ve "yeniSifre" kabul eden servis gönderilen verilere göre şifre güncelleme işlemini gerçekleştirir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/genel/SifreGuncelleme

Örnek "application/json" formatında post:

 

{"eskiSifre": "", "yeniSifre": ""}

Attributes
 • eskiSifre string

  string olarak gönderilir.

 • yeniSifre string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Şifre değiştirme işleminin sonucunu true yada false olarak getirir.

 
{
"durum": 1,
"sonuc": true,
"mesaj": null
}
              
            

GunSonuListeleme (GET)

Parametre olarak gönderilen tarih, kurum ve tanım kodu bazında uss tarafına gönderilmiş sysTakip numaralarını döner. Tanım kodu parametleri KDS birimi tarafından paylaşılan kodlardır.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/kurum/GunSonuListeleme?healthcareProvider=&tanimKodu=&tarih=

Attributes
 • healthcareProvider(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

 • tanimKodu string

  string olarak gönderilir.

 • tarih date(yyyyMMdd)

  string olarak gönderilir.

Sonuç

SysTakip numarası listesi döner.

 
{
 "durum": 1,
 "sonuc": {
  "toplamKayit": 1234,
  "liste": [
   {
    "sysTakipNo": "4A7C11234Q1Z8G1114"
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C11234REXI31118"
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C1J123123TQEBSP"
   },
   {
    "sysTakipNo": "4A7C12314RX13QW6V1"
   }
  ]
 }
}
              
            

Get1549TaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre 15 - 49 yaş aralığındaki tarama yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/Get1549TaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

15-49 taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetDiabetTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre diyabet tarama yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetDiabetTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Diyabet taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetKardiyovaskulerRiskTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Kardiyovaskuler risk taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetKardiyovaskulerRiskTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Kardiyovaskuler risk taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetKolorektalKanserTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Kolorektal Kanser taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetKolorektalKanserTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Kolorektal Kanser taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetMemeKanseriTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Meme Kanseri taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetMemeKanseriTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Meme Kanseri taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetServiksKanseriTaramasiHedefKitleListesi (GET)

Parametre olarak gönderilen birim koduna göre Serviks Kanseri taraması yapılması gereken hastaları listeler.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/tarama/GetServiksKanseriTaramasiHedefKitleListesi?birimId=

Attributes
 • birimKodu(Kurum Kodu) string

  string olarak gönderilir.

Sonuç

Serviks Kanseri taraması hedef kitle listesi döner.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "2001-08-11T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    },    
    {
      "hastaTc": "12331212312",
      "ad": "TEST",
      "soyad": "USER",
      "cinsiyet": 2,
      "dogumTarihi": "1969-12-16T00:00:00",
      "uyruk": 9980,
      "birimKodu": 123321,
      "ilKodu": 1,
      "ilceKodu": 1234,
      "kurumAdi": "TEST AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ",
      "hekimKimlikNumarasi": "99999999999"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

Enabız Doktor Erişim Methodları

GetToken (GET)

Tc Kimlik Bilgisi parametre olarak gönderilen kişinin verilerinin Enabız Doktor Erişim uygulamasında görüntülenebilmesi için gerekli olan Token bilgisini üretir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/EnabizDoktorErisim/GetToken?HastaTc=&HekimTc=

Attributes
 • HastaTc string

  Query string olarak gönderilir.

 • HekimTc string

  Query string olarak gönderilir.

Sonuç

Token bilgisini sonuç olarak getirir.

Alınan Token bilgisi https://enabiz.gov.tr/DoktorErisim/home?Token= adresinin sonuna eklenerek Doktor erişim uygulaması kullanılabilir.

Sağlık Bilgi Sistemi (SBYS) Yazılımları için e-Nabız entegrasyonu klavuzu indirmek için Tıklayınız.

Hekimler için e-Nabız Hasta Bilgileri Sorgu Klavuzunu indirmek Tıklayınız.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": "",
  "mesaj": null
}
              
            

Cihaz Üreticileri Metodları


Authentication

Yardımcı web servisin kullanılması için HTTP Header içerisinde KullaniciAdi ve Sifre parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Bakanlık tarafından verilen kullanıcı adıdır (Guid).

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir.Bakanlık tarafından verilen şifredir.

AddSensorData (POST)

Tc Kimlik Bilgisi ve sensör verileri parametre olarak gönderilen kişinin e-Nabız hesabına sensör verisi eklenir. Bakanlık tarafından onaylanan cihazın sensör verisi gönderebilmesi için sensör verisi gönderilen kişinin e-Nabız uygulamasından bu cihaza onay vermesi gerekir.

Örnek kullanım: https://ussservis.saglik.gov.tr/api/Cihaz/AddSensorData

Attributes
 • TCKN string

  Sensör verisinin gönderildiği kişi.

 • Bilgiler string

  Sensör verilerinin array olarak gönderildiği alan.

 • SensorTipi string

  Sensör verisinin tipinin belirtildiği alan.

 • Deger string

  Sensör verisinin değerinin belirtildiği alan.

 • Tarih string

  Sensör verisinin tarihinin belirtildiği alan.

 • CihazTipi string

  Sensör verisinin hangi platformdan gönderildiğinin belirtildiği alan.

 
  {
  "TCKN":"1**********",
  "Bilgiler":
  [{
  "SensorTipi":"Nabiz",
  "Deger":"78",
  "Tarih":"20180319170500",
  "CihazTipi":"Cihaz"
  }]
  }

            
 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": "",
  "mesaj": null
}
              
            

SensorTipi Tipleri:

 
  
    . Tansiyon
    . Nabiz
    . Seker
    . Agirlik
    . Adim
    . VKE
    . Kalsiyum
    . GidaKalorisi
    . DusmeSayisi
    . AktifKalori
    . Antreman
    . CikilanKat
    . Oksijen
    . SolunumCihazi
    . SolunumHizi
    . UykuIncelemesi
    . ZorluEkspirasyon
    . ZorluAkimHizi
    . ZorluVitalKapasite
    . VucutSicakligi
    . BisikletMesafesi